Jeg er optaget af at facilitere kreative og fordybende processer og at lave undervisning og udvikle praksis på en måde der sampler, inddrager og udvikler menneskeligt potentiale.

Hjerte, krop, vejrtrækning, det mentale og erkendelsen om altings foranderlighed er med i de rum jeg arbejder i.

Det vil sige kreative skabende processer indenfor billedkunst og designprocesser.

Jeg har erfaring som projektleder og med facilitering af processer for forskellige fagligheder og har været involveret i mange formidlings- og læringsorienterede projekter af forskellig karakter.


AKTUELT

KURSUS : OM AT UDTRYKKE SIG FRIT FRA ET DYBERE STED I SIG SELV

Læs mere >>

 

Pedagogy is no longer about what is already known but instead creates the conditions for the unknown and to think as an experiment thereby complicating our conversations. “Regarding pedagogy as experimentation in thought rather than representation of knowledge as a thing already made creates a profound shift in how we think of pedagogical intent or volition—the will to teach”. (Ellsworth)

There is a net, it is said, over the palace of the Buddhist god Indra, and on each of the knots of the net is a jewel; each of the jewels reflects and extends the light in all the others. When we understand this resonance in terms of how we create, teach, and inquiry alongside one another, we recognize the incalculable abundance of the one in the many and the many in one and our collective capacity to effect change

 

Jeg har erfaring som projektleder og med facilitering af processer for forskellige fagligheder og har været involveret i en lang række formidlings- og læringsorienterede projekter af forskellig karakter.

 

Har en meditativ og kropslig praksis og et livssyn og en tilgang til undervisning og kunstnerisk virksomhed der er farvet af dette. Jeg deltager jævnligt på forskellige former for retreats og kurser på vækstcentret hvor jeg også modtager praksisvejledning.

Vandring og dans er en elsket del af min praksis og jeg har deltaget i danseworkshops i Danmark og i udlandet.