udviklingsprojekter

 

 

 

 

Traumeopmærksom Bevægelseskonference i København

Espen Andli inviterede i 2023 til konference i København. På konferencen holdt jeg et oplæg om det at observere mennesker i nonverbale processer som dans, bevægelse og tegning og om at formidle disse observationer via tekst og billede.


I LOST MY MOVEMENT

På konferencen var der fokus på på erfaringen af kroppen og bevægelsen, Når bevægelsen flyder og kommer af-sig-selv, og når den stopper op, bliver rigid – som f.eks. immobilisering eller top-styret-kontrolleret bevægelse (en form for tvang, fobi) eller løs, kaotisk uorganiseret.
Se mere om konferencen og programmet her.

 

 

Klik på billedet for at se eventuel tekst og fuldt billedformat.